شش عدد پروژه بودجه جامع حسابداری اکسل

شش عدد پروژه بودجه جامع حسابداری اکسل

شش عدد پروژه بودجه جامع حسابداری اکسل

 

 

 

 

 

شش پروژه کامل بودجه شامل شش فایل اکسل با طراحی مناسب و فرمول داده شده برای رشته حسابداری با جدول بندی و sheet بودجه های مربوطه.

 

پروژه شماره 1 :

بودجه جامع شرکت قطعه سازی خراسان با طراحی بسیار حرفه ای

در sheet فهرست می توانید با انتخاب هر یک از گزینه ها به بودجه مورد نظر دسترسی پیدا کرده و پس از وارد شدن به هر قسمت با انتخاب گزینه بازگشت به فهرست به منوی اصلی بازگردید.

فهرست بودجه ها

نمودار بودجه جامع

اطلاعات اولیه

بودجه فروش

بودجه مقادیر تولید

بودجه خرید مواد اولیه

بودجه دستمزد مستقیم

بودجه سربار ساخت

بودجه بهای تمام شده

بودجه هزینه های اداری و فروش

صورت سود و زیان بودجه شده

بودجه مخارج سرمایه ای

بودجه نقدی

ترازنامه بودجه شده

صورت گردش وجوه نقد بودجه شده

 

پروژه شماره 2 :

پروژه بودجه شرکت پارس همراه با نمودار بودجه تولید و فروش در اکسل

فهرست بودجه ها

اطلاعات اولیه

بودجه فروش

بودجه تولید

بودجه مقدار مصرف مواد مستقیم

بودجه خرید مواد مستقیم

بودجه دستمزد مستقیم و سربار

بهای تمام شده یک واحد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

بودجه مواد مستقیم (موجودیهای) آخر دوره

بودجه سایر هزینه ها

بودجه سود و زیان

بودجه نقدی

ترازنامه شرکت پارس

 

پروژه شماره 3 :

بودجه شرکت فروش لیموناد و شربت رژیمی

فهرست بودجه ها

داده ها

بودجه فروش

بودجه تولید

بودجه مصرف مواد

بودجه خرید مواد

بودجه دستمزد

بودجه سربار

بودجه بهای تمام شده یک واحد

بودجه موجودی پایان دوره

بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته

بودجه هزینه عملیاتی

بودجه دریافت و پرداخت وجوه نقد

بودجه سود و زیان

ترازنامه بودجه شده

بودجه صورت گردش وجوه نقد

 

پروژه شماره 4 :

بودجه شرکت ساخت قطعات هواپیما

شرکت با استفاده از دانش تخصصی و دو آلیاژ فلزی، دو قطعه هواپیما می سازد (قطعه R و قطعه H). این شرکت قصد تهیه بودجه جامع را با استفاده از اطلاعات زیر دارد :

1- تنها منبع درآمد شرکت فروش دو قطعه R و H می باشد.

2- کار در جریان موجودی ناچیز بوده و لذا نادیده گرفته می شود.

3- موجودی مواد و کالای ساخته شده به روش فایفو انجام می شود.

بهای تمام شده یک واحد مواد خریداری شده و کالای ساخته شده فروش رفته در سرتاسر سال بودجه بدون تغییر باقی مانده است.

فهرست بودجه ها

صورت مسأله

بودجه فروش

بودجه تولید

بودجه مصرف مواد مستقیم

بودجه خرید مواد مستقیم

بودجه دستمزد مستقیم

بودجه سربار

بودجه موجودی های پایان دوره

بودجه بهای تمام شده

بودجه سایر هزینه ها

بودجه سود و زیان

بودجه نقدی

ترازنامه

 

پروژه شماره 5 :

بودجه جامع شرکت تیک

شرکت با استفاده از دانش تخصصی و دو آلیاژ فلزی، دو قطعه هواپیما می سازد (قطعه الف و قطعه ب). این شرکت قصد تهیه بودجه جامع را با استفاده از اطلاعات زیر دارد :

1- تنها منبع درآمد شرکت فروش دو قطعه الف و ب می باشد.

2- کار در جریان موجودی ناچیز بوده و لذا نادیده گرفته می شود.

3- موجودی مواد و کالای ساخته شده به روش فایفو انجام می شود.

بهای تمام شده یک واحد مواد خریداری شده و کالای ساخته شده فروش رفته در سرتاسر سال بودجه بدون تغییر باقی مانده است.

این پروژه شبیه به پروژه شماره 4 می باشد ولی طراحی و اعداد آن متفاوت می باشد.

 

پروژه شماره 6 :

بودجه شرکت دلخواه با تولید دو محصول فرضی آلفا و بتا با طراحی مناسب و کلیه جداول و محاسبات مربوط به هزینه ها و ... .

در sheet فهرست می توانید با انتخاب هر یک از گزینه ها به بودجه مورد نظر دسترسی پیدا کنید.

فهرست بودجه ها

اطلاعات اولیه

بودجه فروش

بودجه تولید

بودجه مصرف و خرید مواد

بودجه دستمزد

بودجه هزینه سربار

بودجه موجودی های پایان دوره

بودجه قیمت تمام شده کالای فروش رفته

بودجه هزینه ها

بودجه سود و زیان

بودجه نقدی

بودجه سود انباشته

ترازنامه

 

فرمت فایل ها : اکسل

 


کد محصول : 202