پاورپوینت سرطان کولون واقدامات پرستاری

پاورپوینت سرطان کولون واقدامات پرستاری

پاورپوینت سرطان کولون واقدامات پرستاری

پاورپوینت سرطان کولون واقدامات پرستاری

 

 

53اسلاید

 

تعریف سرطان کولون

  • تومور کولون و راست روده نسبتا شایع است
  • سومین سرطان شایع در آمریکا
  • احتمال وقوع با افزایش سن بالاتر میرود
  • احتمال وقوع در بیماری التهابی روده یا پولیپ بالاست

در سالهای اخیر امکان استفاده از روش های غربالگری پیشرفته ، از تعداد مرگ ناشی از سرطان کولون کاسته است .

مرگ ناشی از تاخیر در تشخیص و متاستاز است . اکثرا در سالهای طولانی بدون علامت است تا اینکه فرد با خونریز ی

راست روده یا تعییر در عادات روده ای مراجعه میکند . ۹۵ درصد از سرطان کولون و راست روده از نوع آدنوکارسینوما

)منشا گرفته از لایه پوششی روده( است . متاستاز اغلب به پریتوئن ، کبد و ریه هاست

 

 

تظاهرات بالینی:

o تغییر در عادات دفع روده ای

o وجود خون در مدفوع

o کم خونی

o بی اشتهایی

o کاهش وزن

o خستگی