پاورپوینت مراقبت زخم درمنزل

پاورپوینت مراقبت زخم درمنزل

پاورپوینت مراقبت زخم درمنزل

پاورپوینت مراقبت زخم درمنزل

 

 

170اسلاید همراه باتصاویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

اهداف:

  الف- مهارت های شناختی

آناتومی فیزیولوژی پوست و فرآیند التیام زخم

آگاهی از فاز های التبام زخم

عوامل موثر برالتیام زخم

عوارض احتمالی و توانایی اجرای فرآیند پرستاری در پیشگیری آن

زخم بستر(پیشگیری ،تشخیص و درمان )

آگاهی از اصول و تکنیک های استریل

آشنایی با وسایل و فرآورده های مراقبت از زخم

 اهداف :

ب-کسب مهارتهای تکنیکی

 

نحوه تهیه تاریخچه اختلال پوست(زخم)

استفاده درست از فرآورده ها ،وسایل پیشگیری و درمان زخم ها

بکارگیری اصول استریل طبی و جراحی هنگام مراقبت زخم

   تعیین ابعاد زخم

ج-مهارت های بین فردی

توانایی برقراری ارتباط

توانایی کارکردن با سایر اعضا تیم

توانایی نشان دادن نگرانی و همدردی با بیمار نیازمنمراقبت زخم

برخورداری از مهارتهای قوی مردمی  

 

 

   د-کسب مهارتهای قانونی 

 به ایمنی و کیفیت مراقبت زخم  و مسئولیت پذیری   تعهد نسبت

        دفاع و پشتیبانی از نیازهای بیمار  

توانایی ثبت کامل و دقیق مراقبت های انجام شده

آشنایی با قوانین و مقررات و آئین نامه ها در زمینه رعایت استریل و مراقبت از زخم