پاورپوینت مان های ایران

پاورپوینت مان های ایران

پاورپوینت مان های ایران

 

پاورپوینت مان های ایران

 

24اسلایدهمراه باتصویر

 

شیرین- گیاهی

طبیعی یا در اثر گزش حشرا ت یا شکاف دادن به گیاهان

گز خوانسار

گز علفی

شیرخشت

شکر تیغال (تیهار، تیهال، تیغار)

ترنجبین

بید خشت

شکر سرخ

 

 

 

گز خوانسار

Astragalus adcendens (fabaceae)